הלכות בורר, רחיצת פירות חלק ב', פיזור תערובת

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות בורר, רחיצת פירות חלק ב', פיזור תערובת | תשפ"א
Share this