הלכות בורר, קילוף פירות חלק ג', עטיפת נייר שעל אוכל, רחיצת פירות

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות בורר, קילוף פירות חלק ג', עטיפת נייר שעל אוכל, רחיצת פירות | תשפ"א
Share this