הלכות בורר, צורות שונות של מעשה ברירה, חלק א'

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות בורר, צורות שונות של מעשה ברירה, חלק א' | תשפ"א
Share this