הלכות בורר, כיצד יש לנהוג במלון ואבטיח בעניין בורר

הרב אהרון גינצבורג
הלכות בורר, כיצד יש לנהוג במלון ואבטיח בעניין בורר | תש"פ
Share this