הלכות בורר בשבת, דין קילוף פירות וירקות

הרב אהרון גינצבורג
הלכות בורר בשבת, דין קילוף פירות וירקות | תש"פ
Share this