הלכות אמירת שלום בזמן התפילה וחשיבות אמירת שלום איש לרעהו

הרב פנחס שלום פרידמן
הלכות אמירת שלום בזמן התפילה וחשיבות אמירת שלום איש לרעהו | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this