הלכה, שטר שכתב בו המתחייב לקנות

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכה, שטר שכתב בו המתחייב לקנות | תשס"ט
Share this