הלכה, סימן שלא סעיף כו,מוקף במעשרות

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכה, סימן שלא סעיף כו,מוקף במעשרות | תשס"ט
Share this