הלכה, כתב שטר וחזר בו מלוה, סוף סימן לט

הרב יהודה סילמן
הלכה, כתב שטר וחזר בו מלוה, סוף סימן לט | תשס"ט
שו"ת עם הרב סילמן
Share this