הלכה, בעניין ברכת הגפן על הכוס בכמה מצוות

הרב שמחה הכהן קוק
הלכה, בעניין ברכת הגפן על הכוס בכמה מצוות | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this