הכשרת בשר וצליית כבד

הרב אליהו פנחסי
הכשרת בשר וצליית כבד | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this