הכרה בסמכות ה' היא החלק שלנו בברית עם הקב"ה, סוד הברכה והנס הטמונים בדבר הסמוי מן העין, וההשלכה למעשה בחיינו הפרטיים

הרב שלמה ברוורמן
הכרה בסמכות ה' היא החלק שלנו בברית עם הקב"ה, סוד הברכה והנס הטמונים בדבר הסמוי מן העין, וההשלכה למעשה בחיינו הפרטיים | תש"פ
Share this