הכנסת ספר תורה בתל אביב

מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל
הכנסת ספר תורה בתל אביב | תש"ע
Share this