הכנה לשבועות-יום דין של תורה

הרב חזקיהו משקובסקי
הכנה לשבועות-יום דין של תורה | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this