הכנה לשבועות, התורה היא הגורם המאחד לעם ישראל ומלבד קבלת התורה במעמד הר סיני אין מה שמביא לייחוד והבדלת עמ"י משאר העמים וקיום התורה מביא לאדם עונג ושמחה גם בעולם הזה וגם לנצח נצחים

הרב ישראל מאיר שושן
הכנה לשבועות, התורה היא הגורם המאחד לעם ישראל ומלבד קבלת התורה במעמד הר סיני אין מה שמביא לייחוד והבדלת עמ"י משאר העמים וקיום התורה מביא לאדם עונג ושמחה גם בעולם הזה וגם לנצח נצחים | תש"פ
Share this