הכנה לקבלת התורה

הרב מנחם ליבי
הכנה לקבלת התורה | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this