הכנה ליום כיפור, התשובה צריכה להיות מאהבה, אידיש

הרב אברהם צבי קירשנבוים
הכנה ליום כיפור, התשובה צריכה להיות מאהבה, אידיש | תשע"ט
Share this