הכמיהה לגעת במקדש - סקירת ממצאים ותגליות הקשורות לבית המקדש

הרב מאיר רוטר
הכמיהה לגעת במקדש - סקירת ממצאים ותגליות הקשורות לבית המקדש | תשע"ח
Share this