הכהנים שפיגלו במקדש - באיזו מחשבה חייבים, ביאור שיטות הראשונים

הרב אליעזר בן פורת
הכהנים שפיגלו במקדש - באיזו מחשבה חייבים, ביאור שיטות הראשונים | תשפ"א
Share this