היכן שנטיית נשמתך, שם היא גדולתך ושם נמצא התיקון

הרב אורי יפה
היכן שנטיית נשמתך, שם היא גדולתך ושם נמצא התיקון | תשפ"א
Share this