היכל הנגינה קרוב להיכל התשובה, מקומו של הניגון,השיר והזמרה בסליחות ובתפילות הימים הנוראים, חלק ב'

הרב אברהם שרמן
היכל הנגינה קרוב להיכל התשובה, מקומו של הניגון,השיר והזמרה בסליחות ובתפילות הימים הנוראים, חלק ב' | תשע"ז
Share this