היונים, מידת הכניעה

הרב יאיר נוסבכר
היונים, מידת הכניעה | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this