היום לעשותן ומחר לקבל שכרן, תשעת חלקי התפתחות האדם במסילת ישרים הם כעין תשעה ירחי לידה שבהם מתפתח העובר במעי עימו כהכנה לחייו

הרב אליעזר שוואב
היום לעשותן ומחר לקבל שכרן, תשעת חלקי התפתחות האדם במסילת ישרים הם כעין תשעה ירחי לידה שבהם מתפתח העובר במעי עימו כהכנה לחייו | תש"פ
Share this