החילוק בין נטילת תבן בכברה שמותר ובין גרירת ספסל שאסור