החטא החמור ביותר הוא טיפשות

הרב יוסף צ. בן פורת
החטא החמור ביותר הוא טיפשות | תשע"ז
Share this