הזכרת "רצה והחליצנו" בברכת המזון במוצאי שבת

הרב מרדכי פרוינדליך
הזכרת "רצה והחליצנו" בברכת המזון במוצאי שבת | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this