הזכות הגדולה לגור בארץ ישראל צריכה להיות שלובה עם כוונה לקיום מצות ישוב ארץ ישראל והבנה עמוקה לטעם המצוה

הרב משה יעקב קליין
הזכות הגדולה לגור בארץ ישראל צריכה להיות שלובה עם כוונה לקיום מצות ישוב ארץ ישראל והבנה עמוקה לטעם המצוה | תשע"ט
Share this