הוצאת בגדיו מחוץ לתחום שבת לצורך פיקוח נפש

הרב שלמה גוטפריד
הוצאת בגדיו מחוץ לתחום שבת לצורך פיקוח נפש | תשפ"א
Share this