הויכוח הנוקב שהיה בשמים בשעה שמשה עלה לקבל את התורה מבטא את תכלית הבחירה בעולם

הרב מנחם ערבה
הויכוח הנוקב שהיה בשמים בשעה שמשה עלה לקבל את התורה מבטא את תכלית הבחירה בעולם | תשע"ט
Share this