הווה דן את כל האדם לכף זכות, אדם שטוב לו ייטיב גם עם סביבתו ולכן חשוב שידאג לרווחתו האישית ולא יפסח על עצמו

הרב אברהם עמר
הווה דן את כל האדם לכף זכות, אדם שטוב לו ייטיב גם עם סביבתו ולכן חשוב שידאג לרווחתו האישית ולא יפסח על עצמו | תש"פ
Share this