ההולך לברית ואינו אוכל שם, האם יש בעיה בזה?

הרב יהודה סילמן
ההולך לברית ואינו אוכל שם, האם יש בעיה בזה? | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this