הדרכה מעשית ומפורטת לתקיעת שופר בצורה קלה

הרב ישראל שינפלד
הדרכה מעשית ומפורטת לתקיעת שופר בצורה קלה | תשע"ט

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this