הדינים והמאורעות הגשמיים הם הלבוש של התורה בעולם הזה

הרב חיים קלופט
הדינים והמאורעות הגשמיים הם הלבוש של התורה בעולם הזה | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this