הדגמת הפרשת תרומות ומעשרות עם ברכה

הרב יצחק הילדסהיים
הדגמת הפרשת תרומות ומעשרות עם ברכה | תשע"ט
Share this