הדאגה לצרכי החבר אף על חשבון רוחניות עצמו, לימוד התורה מתוך השתוקקות ודביקות בה

הרב שאול אלתר
הדאגה לצרכי החבר אף על חשבון רוחניות עצמו, לימוד התורה מתוך השתוקקות ודביקות בה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this