הגשת מאכל למי שנוהג בו איסור

הרב בן ציון נשר
הגשת מאכל למי שנוהג בו איסור | תשע"ו
Share this