הגשמת הדיברה לא תחמוד אשת רעך מותנית בקיום כל פרטיה

הרב אברהם שרמן
הגשמת הדיברה לא תחמוד אשת רעך מותנית בקיום כל פרטיה | תשע"ח
Share this