'הביאני אל בית היין', שיחת חיזוק בענייני החג ולימוד התורה, אידיש 

הרב שאול אלתר
'הביאני אל בית היין', שיחת חיזוק בענייני החג ולימוד התורה, אידיש  | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this