הבדלה בדיעבד מבעוד יום או ביום ראשון

הרב יהודה סילמן
הבדלה בדיעבד מבעוד יום או ביום ראשון | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this