הבא להיטהר מסייעין בידו, והקב"ה לא עוזב את מי שמוסר נפש עבור הליכה בדרכו

הרב ערן רפפורט
הבא להיטהר מסייעין בידו, והקב"ה לא עוזב את מי שמוסר נפש עבור הליכה בדרכו | תש"פ
Share this