האש והמים עשו שלום כדרך גדילתן

הרב חיים וואלקין
האש והמים עשו שלום כדרך גדילתן | תשס"ח
Share this