האמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש והיא משפיעה על האדם להשתנות

הרב ישראל ארנון
האמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש והיא משפיעה על האדם להשתנות | תש"פ
Share this