האם שכחה של שומר נחשב פשיעה?

הרב יהודה סילמן
האם שכחה של שומר נחשב פשיעה? | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this