האם מותר לקנות את הזכות לחופשת נשים שהעירייה נותנת למורות או שזה נחשב לגזל ורמאות של העירייה

הרב יהודה סילמן
האם מותר לקנות את הזכות לחופשת נשים שהעירייה נותנת למורות או שזה נחשב לגזל ורמאות של העירייה | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this