האם מותר לעקוף בתור, שיעור בספר משפטי השלום

הרב יוסף צ. בן פורת
האם מותר לעקוף בתור, שיעור בספר משפטי השלום | תשע"ט
Share this