האם מותר ליתן חנינה לפושע, פרשת ויגש

הרב אשר וייס
האם מותר ליתן חנינה לפושע, פרשת ויגש | תשע"ג
Share this