האם מותר להתפלל במנין שלא שמים מסכות, בעידן סוף הקורונה

הרב יהודה סילמן
האם מותר להתפלל במנין שלא שמים מסכות, בעידן סוף הקורונה | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this