האם מותר להבטיח ולא לקיים?

הרב יוסף צ. בן פורת
האם מותר להבטיח ולא לקיים? | תשע"ו
Share this