האם מותר בשבת להדק את פס המתכת שבמסכה?

הרב רפאל תנחום יפה
האם מותר בשבת להדק את פס המתכת שבמסכה? | תש"פ
Share this