האם כשאומרים שהמצוה תהיה 'לעילוי נשמת' זה מפחית את הזכויות מהמקיים

הרב יהודה סילמן
האם כשאומרים שהמצוה תהיה 'לעילוי נשמת' זה מפחית את הזכויות מהמקיים | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this